Набиране

НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ

Като иновативна компания за набиране на персонал, ние ви препоръчваме директно на нашите бизнес партньори - клиенти. Това ви дава всички шансове за успех, като ви предоставя и подходящо място за работа.

Посредством MD STUDIES & RECRUITMENT можете:

• Да намерите интересни работни места в компании, специализиращи в различни среди.
• Да имате свободен и лесен достъп до вълнуващи за Вас работни позиции.
• Да Получите интензивна подготовка за интервюта.
• Имате пълна подкрепа и насокa за постигане на вашите цели в желаната от Вас кариера.

MD STUDIES & RECRUITMENT се грижи за всичко:

• Използване на всички необходими, налични наши контакти
• Препоръчваме Ви по най - добрия начин на интересни за вас компании / клиники
• Ние ви подготвяме за интервютa и ви подкрпяме през всички фази до сключване на трудовия договор
• Силните и преки сътрудничества на MD STUDIES & RECRUITMENTс надеждни и мултинационални компании и клиники ви дават възможност за достъп до работни места, които обикновено не се публикуват никъде ( във вестниците или онлайн)
• Запазване на ценно време при търсене на работа
• Никакви разходи за вас

Working alongside the owners of companies to find the suitable manpower to staff their business

"Услугите за набиране на персонал на MD STUDIES & RECRUITMENT са насочени към млади хора, желаещи да работят задграница"

НАБИРАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИ

В сътрудничество с MD STUDIES & RECRUITMENT, работодателите могат да намерят квалифициран персонал, а също и да спестят време и средства в процеса на подбор и наемане на подходящите работници.

Нашата компания се ангажира с всички етапи от процеса за набиране на персонал :

• Проектиране на профилa на кандидатите, въз основа на специфични изисквания за работа
• Използване на различни подбрани методи за избирането на подходящите кандидати
• Активно търсене на кандидати
• Интервюиране

Вашите предимства:

• Бързо набиране на квалифицирани специалисти
• Спестяване на време и средства, избягвайки целия процес за избор на персонал
• Perfect Match: Идеалния работник за вашата свободна длъжност
• Кандидати с над средните способности
• Ефективно обогатяване на Вашия екип от служители
• Намаляване на текучество на персонала
• Осигуряване на качество, чрез стандартизирани системи за тестване и обучение

Organization and support during the placement of adolescents and adults

"За да могат работодателите да намерят и подберат точните човешки ресурси, MD STUDIES & RECRUITMENT, чрез своите услуги за подбиране на персонал, предлага най-доброто решение"